home

ผอ.ขทช.ตราด ร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

วันที่ 28 สิงหาคม 2561  นายประดิษฐ์ ดีทองอ่อน ผอ.ขทช.ตราด เข้าร่วมโครงการจิตอาสา  เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  โดยมีนายประเสริฐ  ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี

วันที่ : 28 ส.ค. 2561 14:30

ขทช.ตราด "โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 นายประดิษฐ์ ดีทองอ่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทตราด ร่วมคณะหน่วยงานราชการจังหวัดตราด ออกให้บริการประชาชนตามโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” โดยได้ร่วมตอบข้อซักถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆของ แขวงทางหลวงชนบทตราด ที่ดำเนินการในพื้นที่ต่างๆ

วันที่ : 16 ส.ค. 2561 09:15

ขทช.ตราด ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 แขวงทางหลวงชนบทตราด ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 

วันที่ : 12 ส.ค. 2561 10:00

ขทช.ตราด ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายประดิษฐ์ ดีทองอ่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทตราด พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทตราด ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา  28 กรกฎาคม 2561 

วันที่ : 28 ก.ค. 2561 21:30

ขทช.ตราด ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 06.30 น. นายประดิษฐ์ ดีทองอ่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทตราด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทตราด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 67 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิม 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์   ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี 

วันที่ : 28 ก.ค. 2561 09:30

ข่าวทั้งหมด
logo
ขทช.ตราด ร่วมมือในโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ขทช.ตราด ร่วมมือในโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เพื่อเป็นแรงจูงใจและเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณูปการของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร 

วันที่ : 10 พ.ค. 2561 10:30

logo
8 เส้นทางเลี่ยงการจราจร ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

แขวงทางหลวงชนบทตราด 

ประชาสัมพันธ์ "8 เส้นทางเลี่ยงการจราจร ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561"

วันที่ : 03 เม.ย. 2561 11:15

logo
สื่อประชาสัมพันธ์การต่อต้านการค้ามนุษย์บนเครื่องบิน (Inflight VDO)

สื่อประชาสัมพันธ์การต่อต้านการค้ามนุษย์บนเครื่องบิน 

วันที่ : 16 ม.ค. 2561 11:30

ขทช.ตราด อำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เดินทางไปร่วมพระราชพิธีถวาย พระเพลิงพระบรมศพฯ

กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวงชนบท อำนวยความสะดวกด้านคมนาคม

รองรับประชาชนร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ : 19 ต.ค. 2560 17:15

logo
การป้องกันการละเมิดสิทธฺมนุษย์ชน

ระเบียบการป้องกันละเมิดสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ

วันที่ : 31 ก.ค. 2560 15:30

logo
ประกาศเจตจำนงสุจริต

วันที่ : 02 มิ.ย. 2560 12:00

logo
แนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน

วันที่ : 02 มิ.ย. 2560 12:00

logo
ข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

วันที่ : 02 มิ.ย. 2560 12:00

logo
แบบคำขออนุญาต

วันที่ : 02 มิ.ย. 2560 11:45

logo
ความรู้ เกี่ยวกับผลประโยคทับซ้อน

วันที่ : 02 มิ.ย. 2560 11:15

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต

 

home