home

ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 นายประดิษฐ์ ดีทองอ่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทตราด พร้อมเจ้าหน้าที่ ขทช.ตราด เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือวันปิยมหาราช 

วันที่ : 24 ต.ค. 2562 10:45

ขทช.ตราด ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทตราด มอบหมายให้ นายฤชัย เหลาพรม นายช่างโยธาชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ ขทช.ตราด ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี 

วันที่ : 03 ต.ค. 2562 15:30

ร่วมจัดโครงการ “รักษ์ทาง – รักถิ่น ถนนสวยงาม –ถนนไร้หลุมบ่อ และกิจกรรมปลูกต้นไม้

วันที่ 27  สิงหาคม 2562 เวลา 09.00น.  แขวงทางหลวงชนบทตราด ร่วมกับเรือนจำชั่วคราวเขาระกำ ร่วมกันดำเนิน โครงการ “รักษ์ทาง – รักถิ่น” ถนนสวยงาม - ถนนไร้หลุมบ่อ  และกิจกรรมปลูกต้นไม้  ถนนสาย ตร. 1016  แยกทล.3 – บ้านท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 

วันที่ : 27 ส.ค. 2562 16:45

ร่วมประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น เรื่องการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

วันจันทร์ ที่ 5 สิงหาคม 2562 นายประดิษฐ์ ดีทองอ่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทตราด เป็นประธานในพิธี การประชุมชี้แจง และรับฟังความคิดเห็นจากผู้จากผู้ถูกเวนคืน โดยกรมทางหลวงชนบทให้ความรู้สำหรับประชาชน “เรื่อง การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์” เส้นทางโครงการถนนสาย ก1 ,ข และ ค1 รวมระยะทางประมาณ 8.106 กิโลเมตร 

วันที่ : 05 ส.ค. 2562 16:15

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

วันอาทิตย์ ที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายประดิษฐ์ ดีทองอ่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทตราด พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทตราด ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปีพุทธศักราช 2562  

วันที่ : 30 ก.ค. 2562 10:30

ข่าวทั้งหมด
logo
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดตราด

แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ : 29 มี.ค. 2562 10:45

logo
ขทช.ตราด ร่วมมือในโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ขทช.ตราด ร่วมมือในโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เพื่อเป็นแรงจูงใจและเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณูปการของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร 

วันที่ : 10 พ.ค. 2561 10:30

logo
8 เส้นทางเลี่ยงการจราจร ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

แขวงทางหลวงชนบทตราด 

ประชาสัมพันธ์ "8 เส้นทางเลี่ยงการจราจร ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561"

วันที่ : 03 เม.ย. 2561 11:15

logo
สื่อประชาสัมพันธ์การต่อต้านการค้ามนุษย์บนเครื่องบิน (Inflight VDO)

สื่อประชาสัมพันธ์การต่อต้านการค้ามนุษย์บนเครื่องบิน 

วันที่ : 16 ม.ค. 2561 11:30

ขทช.ตราด อำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เดินทางไปร่วมพระราชพิธีถวาย พระเพลิงพระบรมศพฯ

กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวงชนบท อำนวยความสะดวกด้านคมนาคม

รองรับประชาชนร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ : 19 ต.ค. 2560 17:15

logo
การป้องกันการละเมิดสิทธฺมนุษย์ชน

ระเบียบการป้องกันละเมิดสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ

วันที่ : 31 ก.ค. 2560 15:30

logo
ประกาศเจตจำนงสุจริต

วันที่ : 02 มิ.ย. 2560 12:00

logo
แนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน

วันที่ : 02 มิ.ย. 2560 12:00

logo
ข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

วันที่ : 02 มิ.ย. 2560 12:00

logo
แบบคำขออนุญาต

วันที่ : 02 มิ.ย. 2560 11:45

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต

 

home